De notulen van onze Algemene Ledenvergadering 2020 kunt u hier teruglezen.

Notulen ALV 3 juli 2020