Betalingsmogelijkheden

Betalingsmogelijkheden

We vragen iedereen om de contributie-inning zo veel mogelijk via automatisch incasso te laten plaatsvinden. Hiermee realiseren we een fikse tijdsbesparing in de administratie. En je mag alleen op de tennisbaan als je contributie is betaald.

Als je geen voorkeur doorgeeft, wordt het volledig bedrag in één keer via een automatische incasso van je rekening afgeschreven. Wil je liever op een andere manier betalen, kun je kiezen uit de volgende betalingsmogelijkheden:

Keuze betaling Toelichting
Automatische incasso volledig bedrag

(Standaard werkwijze)

In november van het voorgaande jaar of direct na je aanmelding wordt het volledige contributiebedrag afgeschreven.
Automatische incasso in 3 termijnen Het contributiebedrag wordt in 3 termijnen automatisch betaald. Op de volgende data wordt het termijnbedrag afgeschreven: 4 januari, 4 mei en 4 september.

Voor het betalen in 3 termijnen worden geen aanvullende incassokosten in rekening gebracht.

Automatische incasso in 12 termijnen Het contributiebedrag wordt in 12 termijnen automatisch betaald. Op de volgende data wordt het termijnbedrag afgeschreven: 4 januari, 4 februari, 4 maart, 4 april, 4 mei, 4 juni, 4 juli, 4 augustus, 4 september, 4 oktober, 4 november en 4 december.

Voor het betalen in 12 termijnen wordt per termijnbedrag € 0,11 aan incassokosten in rekening gebracht.

Handmatig contributie overmaken Vóór 31 december dient het volledig contributiebedrag handmatig overgemaakt te worden voor het volgende kalenderjaar. Het bankrekeningnummer van TC Boemerang is NL46RABO0141844655 onder vermelding van “contributie” gevolgd door je voor – en achternaam.

Heb je niet voor het nieuwe kalenderjaar je contributie betaald, dan zetten we je terug naar automatisch incasso van het volledige bedrag.

Betalingsmogelijkheid aanpassen

Als je kiest om op een andere manier te betalen, vul dan dit formulier in of mail dat naar penningmeester@tc-boemerang.nl.