Betalingsmogelijkheden

Betalingsmogelijkheden

We vragen iedereen om de contributie-inning via automatisch incasso te laten plaatsvinden. Hiermee realiseren we een fikse tijdsbesparing in de administratie. En je mag alleen op de tennisbaan als je contributie is betaald.

Voor nieuwe leden geldt dat zij alleen lid worden als zij akkoord gaan met een jaarlijkse automatische incasso. Een deel van de bestaande leden maakt nog gebruik van andere betalingsmogelijkheden. Wij vragen deze leden om zelf aan te vragen om dit te veranderen naar een jaarlijkse automatische incasso. Dit doe je door een mail te sturen naar [email protected].