Lesreglement

Lesreglement

  • Indeling naar niveau en keuze leraar is voorbehouden aan de tennisschool.
  • Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
  • Bij de inschrijving kan worden aangeven met wie je de training wil volgen en aangeven wanneer er niet kan worden getraind. Met deze wensen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden.
  • Er wordt in principe geen training gegeven op zondagen, officiële feestdagen (2e paasdag, hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag) en in het grootste deel van de zomervakantie. In de andere schoolvakanties gaan de trainingen in overleg wel door. Inhaallessen die uitvallen i.v.m. officiële feestdagen, kunnen in vakanties worden gepland.
  • De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer/trainster annuleert.
  • Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze 1 op 1 ingehaald.
  • Indien lessen door eigen toedoen worden gemist, kunnen deze niet ingehaald worden