Privacy

Privacy

Als je je aanmeldt als lid van een sportvereniging wil je dat jouw persoonsgegevens beschermd worden. Want als jouw persoonsgegevens in verkeerde handen terechtkomen, weet je niet wat hier allemaal mee gebeurt en waarvoor jouw gegevens gebruikt gaan worden. Daarom doen we er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.

Wie slaan jouw persoonlijke gegevens op en waarom?

TC Boemerang slaat jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database, met behulp van software die door een derde partij wordt beheerd en onderhouden. Deze derde partij voldoet aan de eisen van de AVG en gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het voeren van een adequate administratie. De vereniging heeft een zogenaamde verwerkingsovereenkomst met deze organisatie waardoor de veiligheid en geheimhouding van de gegevens zijn gewaarborgd. Uitsluitend de bestuurders en de verantwoordelijke voor de ledenadministratie, die de gegevens dient te verwerken voor de aanmelding van het lidmaatschap bij de KNLTB hebben toegang tot deze database. Verder gebruiken de bardienstplanners deze gegevens ten behoeve van de in te delen bardiensten en de beheerders van het afhangsysteem. Om te zorgen dat u kunt afhangen voor het gebruik van de banen.

We geven jouw informatie nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Wel worden de gegevens gedeeld met de KNLTB. De KNLTB mag de NAW-gegevens en/of telefoonnummers van leden voor aanbiedingen of acties delen met partners van de KNLTB. Let op: e-mailadressen worden niet gedeeld.

Leden van de KNLTB verengingen zijn rechtstreeks lid van de KNLTB en niet getrapt via hun vereniging. De leden zijn dus zowel leden van de vereniging als dat het KNLTB leden zijn. Alle leden worden vertegenwoordigd door de Ledenraad van de KNLTB en alle leden zijn dus gebonden aan besluiten van de Ledenraad waaronder besluiten omtrent persoonsgegevens van de leden.

De grondslag voor het delen van persoonsgegevens met partners van de KNLTB is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, dat is ontstaan door beslissingen die de Ledenraad hierover heeft genomen. Individuele toestemming van een lid is hierdoor geen vereiste meer.

Welke gegevens willen wij van jou hebben? Om de aanmelding voor de deelname aan toernooien, competitie en trainingen zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we wel eerst gegevens van je nodig.

Voor- en achternaam

Bij TC Boemerang zijn we niet zo formeel. We spreken je graag aan met jouw voornaam, tenzij je dat liever niet hebt.  Je mag ons in ieder geval altijd met onze voornamen aanspreken.

Adres en woonplaats, geboortedatum en nationaliteit

Voor het versturen van informatie sturen we je per post alleen informatie indien dat niet digitaal mogelijk is. Verder dienen we jaarlijks je KNLTB pas op te sturen, of beschikbaar te stellen op een vooraf aan te geven plaats, zoals het paviljoen van de vereniging.

Telefoonnummer en mailadres

Als het nodig is, willen wij graag contact met jou kunnen opnemen. We bellen je alleen als iets onduidelijk is en we snel informatie of een antwoord van jou nodig hebben. De bardienstplanners kunnen contact opnemen omtrent bardiensten. Het mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor Algemene Leden Vergaderingen. Indien je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je dat aangeven in reactie op een nieuwbrief.

Betaalgegevens

Om je aanmelding voor het lidmaatschap te kunnen betalen, maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. We gebruiken je bankrekeningnummer alleen wanneer je geld van ons terugkrijgt. Het lidmaatschapsgeld wordt automatisch van je rekening afgeschreven indien je een machtiging hebt afgegeven. Eventuele betalingen aan de tennisschool waarmee de vereniging een overeenkomst heeft, gebeuren buiten de vereniging om, op basis van een relatie die het lid heeft met deze tennisschool. Aanmeldingen kunnen via de website van de vereniging worden ingediend bij de tennisschool. De tennisschool communiceert alleen met leden die zich voor tennislessen hebben opgegeven.

Wijzigen gegevens

Als je van mening bent dat door ons geregistreerde gegevens niet juist zijn, dan heb je het recht om van ons te verlangen dat wij die gegevens zo spoedig mogelijk corrigeren. Wij wijzigen zelf echter geen gegevens die door jou aan de vereniging zijn doorgegeven. Je hebt altijd het recht deze in te zien.

Opdracht gegevens

Als je om wat voor reden dan ook ontevreden bent over onze samenwerking, dan horen wij dat graag. We gaan hier dan serieus mee aan de slag om een passende oplossing te vinden.  Mocht je tóch besluiten je lidmaatschap op te zeggen dan worden je gegevens uit ons ledenbestand verwijderd.

Fraudepreventie

Graag vertrouwen wij iedereen meteen. Maar soms moeten we gegevens van leden gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. We doen dit uiteraard alleen indien we daar aanleiding voor hebben, bijvoorbeeld indien je lidmaatschapspasjes gebruikt van andere leden. Wij gaan er natuurlijk van uit dat jij dit niet doet.

Bewaartermijnen gegevens

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig. Na opzegging van je lidmaatschap blijf je wel in een historisch bestand met een lijst van leden, met vermelding van de periode van je lidmaatschap, je naam en geboortedatum. Dit is puur om redenen van geschiedschrijving.

Vergetelheid

Wil je dat al jouw gegevens uit ons systeem worden gehaald. Uiteraard kan dat, maar dan kunnen wij achteraf ook niets meer van jou terugvinden of doorgeven.  Voordat wij jouw gegevens verwijderen, kijken wij eerst of wij de gegevens niet nog een bepaalde termijn moeten bewaren in verband met wettelijke verplichtingen. Zonder bericht van het lid dat het lidmaatschap opzegt, worden de gegevens in een historisch bestand bewaard, zonder termijn.

Minderjarigen

Aangezien personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt ook lid kunnen worden van onze vereniging, gelden voor hen dezelfde privacyregels. We houden uiteraard terdege rekening met wettelijke regels rond het maken van foto’s tijdens wedstrijden of activiteiten bij onze vereniging.

Klacht indienen Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen wij dat graag. Komen we er samen niet uit, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen privacyverklaring

TC Boemerang behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze wijzigingen worden dan direct aangepast in de op de website van TC Boemerang geplaatste privacyverklaring. Wij raden je dus aan om de privacyverklaring regelmatig te lezen.

Contact

Als je van een van jouw hierboven vermelde rechten gebruik wilt maken, dien je hiertoe een verzoek te doen bij het secretariaat van de vereniging. Doe je het verzoek per post? Gebruik dan ons postadres: Postbus 279 – 5170 AG Kaatsheuvel. Doe je het verzoek per mail? Gebruik dan het emailadres: [email protected].