Vrijwilligers beleid

Vrijwilligers beleid

TC Boemerang is een vereniging. Dat wil zeggen een club van mensen waarin een onderlinge band en het gezamenlijk regelen en uitvoeren van de te verrichten taken het uitgangspunt is. TC Boemerang als club kan niet bestaan zonder de vele hulp van leden met betrekking tot bardiensten, commissie-, bestuurs-, onderhoudstaken e.d. Uitgangspunt hierbij is dat alle leden (van 18 tot 70 jaar) een steentje bijdragen. Op vrijwillige basis worden de bestuurders en commissieleden gezocht. De overige leden zijn verplicht tenminste 3 keer per jaar een bar- en keukendienst te verrichten. Het is niet mogelijk deze taken af te kopen.