Bar- en keukendienst

Bar- en keukendienst (verenigingsdienst)

TC Boemerang is een vereniging. Dat wil zeggen een club van mensen waarin een onderlinge band en het gezamenlijk regelen en uitvoeren van de te verrichten taken het uitgangspunt is. TC Boemerang als club kan niet bestaan zonder de vele hulp van leden met betrekking tot bar- en keukendiensten, commissie-, bestuurs-, en onderhoudstaken. Uitgangspunt hierbij is dat alle leden (van 18 tot 70 jaar) een steentje bijdragen. Op vrijwillige basis worden de bestuurders en commissieleden gezocht. De overige leden zijn verplicht tenminste 2 keer per jaar een bar- of keukendienst te verrichten. Het is niet mogelijk deze taken af te kopen.

Vind hieronder meer informatie over de bar- en keukendienst.

Wijzigen NAW-gegevens en privacy instellingen
Beleid controle op draaien verenigingsdienst
Algemene informatie m.b.t. bardienst plannen
Uitleg aanvragen nieuw wachtwoord All United
Plannen – raadplegen – ruilen bardienst via ClubApp
Plannen – raadplegen – ruilen bardienst via All United
Wat wordt er van je verwacht bij je bardienst
Instructie verantwoord alcohol schenken
Jaarlijks draaien bar/ keukendienst (basis)
Werkwijze registratie bar/ keukendienst
Hoe werkt het draaien van bardienst
Video uitleg bardienst
All United login