Club van 50

Club van 50

Ontstaan

Door een aantal leden is het initiatief genomen om onze vereniging te ondersteunen middels een vorm van jaarlijkse sponsoring. Niet direct in financiële zin maar in de vorm van aanschaf / realisering van materiële zaken waardoor het reilen en zeilen en de gezelligheid binnen onze vereniging voor leden verbeterd. Verder willen we met de Club van 50 de verbintenis tussen de leden versterken onder andere door een (jaarlijks) terugkerende activiteit/bijeenkomst. Het beheer van de Club van 50 wordt gedaan door Harrie Kroezen en Peter Roestenberg. Zij zijn bereikbaar op email [email protected].

“Club van 50”

Moet je nu 50 jaar of ouder zijn om er lid van te mogen worden? Natuurlijk niet. Alle leden zijn welkom en er is zeker geen leeftijd aan verbonden. “50” staat in principe synoniem voor de jaarlijkse bijdrage van vijftig euro.

Wat ons betreft gaan we toewerken naar een “Club van 100” in plaats van “Club van 50” en dan hebben we het over 100 als aantal deelnemers in plaats van verhoging van de jaarlijkse bijdrage natuurlijk. Samen moeten we dat toch binnen “onze vereniging” kunnen realiseren!

Hoe maken we keuzes over bestemming van budget?

In nauw overleg tussen het Bestuur en de beheerders van de Club van 50 wordt gekeken naar gewenste aanschaf / realisering van materiële zaken.  De leden van de “Club van 50” kunnen daartoe ook zelf voorstellen inbrengen. Uiteindelijk bepalen de leden van de Club van 50 gezamenlijk (in meerderheid) of een voorstel gaat plaatsvinden. Enkele voorbeelden van dingen opgepakt door de  Club van 50 zijn AED, vogelhuisjes, overkapping zitbanken bij tennisbanen en de lounge banken op terras.

Financiën

Elk lid van de “Club van 50” krijgt na de ALV (april/mei) een factuur ter betaling thuis gestuurd van de penningmeester voor het nieuwe kalenderjaar. Alle betalingen lopen dan ook via de administratie van TC Boemerang. Tijdens de jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) wordt ook verantwoording afgelegd over en inzicht gegeven in het financieel deel en de activiteiten van het afgelopen jaar en het nieuwe jaar.