Meerjarenplan TC Boemerang

Meerjarenplan TC Boemerang

De (sport)wereld om ons heen is volop in beweging. Daar liggen kansen, maar ook bedreigingen. Met een meerjarenplan beogen we richting te geven aan de keuzes voor onze vereniging in de komende jaren. We willen een handvat bieden om een aantal zaken in de komende jaren te verbeteren en/of te veranderen maar vooral ook te behouden wat goed is. Op deze manier willen we TC Boemerang verder ontwikkelen en borgen we de continuïteit en het zelfstandig voortbestaan van onze vereniging.

Onze vereniging kent een stabiele basis waar we op kunnen bouwen. Het is belangrijk deze basis met elkaar te koesteren, vast te houden en door te zetten. We moeten veel dingen vooral blijven doen zoals we ze nu al doen. In het meerjarenplan benoemen we punten waar in de periode 2021 – 2025 extra aandacht en geld voor nodig is. Voor de uitvoering van een aantal acties willen we gaan werken met tijdelijke werkgroepen. Immers vele handen maken licht werk en juist samen zorgen we voor een gezonde toekomst van onze prachtige vereniging.

Wij streven dat mensen kiezen om lid te worden/blijven bij TC Boemerang vanwege de gastvrijheid, de activiteiten en gezelligheid. Want TC Boemerang, daar kom je altijd terug! Je vindt hier het meerjarenplan van TC Boemerang.