Lees dit document nog eens goed door: Klik hier

Extra aandacht voor:

  • Je hebt eerder je IVA-certificaat behaald en nu is het zover dat de gemeente Loon op Zand ook actief controleert op het toepassen van de wettelijke regels betreffende verkoop van alcoholhoudende drank. Overtredingen worden fors beboet en dus is het noodzakelijk dat je tijdens je bardienst deze wettelijke regels ook toepast.

De belangrijkste regels zijn:

  • De barvrijwilligers moeten de leeftijdsgrenzen voor bezoekers in de gaten houden.
  • Aan personen beneden de 18 jaar mag geen alcohol verkocht worden.
  • We zijn in overtreding als in strijd met de leeftijdsgrenzen geschonken wordt. De (te jonge) jongere die de drank krijgt is ook strafbaar. De jongere onder de 18 is ook in overtreding wanneer hij/zij in voor het publiek toegankelijke ruimten alcohol bezit.
  • Gelegenheden die drank schenken mogen dronken personen of personen onder invloed van andere drugs niet toelaten.
  • Er mag geen alcohol verkocht worden aan personen die al dronken zijn.