Actievoorwaarden voor gratis lidmaatschap tot 1 augustus 2023

• Betaling contributie pas vanaf 1 augustus t/m 31 december 2023 (dus 5/12 x jaarbedrag + inschrijfgeld + waarborgsom voor bardienst senioren) via een éénmalige automatische incasso vlak na het moment van inschrijving;

Vanaf het moment van inschrijving zijn alle rechten en plichten in lijn met de reguliere leden. Zie hiervoor het informatiepakket voor nieuwe leden wat u toegezonden krijgt bij inschrijving, daarnaast is op deze website veel informatie te vinden

• Generieke rechten en plichten voor leden van toepassing dus inclusief bardienst en/of commissiewerkzaamheden vanaf het moment van inschrijving.