Algemene informatie m.b.t. bardienst plannen

Bardienst plannen

Om ook nieuwe leden te informeren over de werkwijze is onderstaand document opgesteld.

We werken met punten voor een gedraaide bar-/keukendienst. Dit houdt dus in dat er voor wat betreft zwaarte een verschil in diensten zit. Een normale bar-/keukendienst brengt 3 punten op. Een zwaardere bardienst brengt echter 5 punten op. De zwaardere bardiensten zijn voornamelijk gepland bij toernooien, competities en andere activiteiten waarbij de eindtijd niet vooraf concreet is aan te geven. Het kan meevallen en het kan uitlopen. Onderdeel van zo’n zwaardere bardienst is ook dat je verantwoordelijk bent voor het afsluiten van de bar en paviljoen. Draai je nu 2 zwaardere bardiensten dan behaal je dus 10 punten en kun je volstaan met 2 zware diensten. Een zwaardere bardienst zal in de bardienstplanner van All United ook als zodanig worden aangegeven.

Elk senior lid (m.u.v. leden die betreffend kalenderjaar 70 jaar zijn of worden) moet in een kalenderjaar minimaal 9 punten behalen en dus minimaal 3 bar-/keukendiensten van 3 punten of 2 bardiensten van 5 punten draaien. Verder gelden de afspraken zoals die ook dit jaar zijn gecommuniceerd. Hieronder is een en ander nog even beknopt vernoemd.

 • Zorg er voor dat je tijdig een wachtwoord hebt om in de bardienstplanner van All United te kunnen inloggen. Mocht je dit kwijt zijn dan kun je op onze website nalezen op welke wijze je aan een nieuw wachtwoord komt.
  Tip: Ga naar de website en kies voor de button “bardienst”.
  Onderaan de pagina staan een aantal handleidingen die je kunt nalezen.
 • Voor elk kalenderjaar moeten de leden intekenen in het nieuwe jaarrooster van de baren keukendiensten (minimaal 9 punten behalen). Uiteraard mag je extra bar- /keukendiensten plannen. De leden worden hierover tijdig geïnformeerd via nieuwsbrief, directe mailing, etc. Let op: Zorg er voor dat bij de ledenadministratie altijd het juiste e-mailadres bekend is.
 • Heb je zelf niet tijdig je bar-/keukendiensten gepland dan wordt dit aansluitend gedaan door de ‘commissie barplanning’. Ruilen ed is dan een eigen verantwoordelijkheid.
 • Het is leden toegestaan om onderling hun dienst te ruilen maar dit dient tijdig (minimaal 7 dagen van te voren) doorgegeven te worden aan de ‘Barplanning / Paviljoencommissie’ (via mail naar: [email protected]). Dit zodat de autorisatie voor toegang tot het paviljoen nog aangepast kan worden. Mocht een ruiling op kortere termijn plaats (moeten) vinden dan moet dit ook doorgegeven worden aan de ‘commissie barplanning’ (via mail naar: [email protected]) maar kan aanpassing van de toegang autorisatie niet gegarandeerd worden.
  TIP: Mocht deze situatie zich voor doen dan moet je je KNLTB-pas voor die dienst beschikbaar stellen aan de invaller zodat die in het paviljoen kan om je bar- of keukendienst te draaien.
 • De ‘commissie barplanning’ kan niet benaderd worden om een individuele dienst door een andere boemeranger te laten draaien.
 • Mocht je per ongeluk een foutieve datum hebben ingevuld in het jaarrooster dan kun je dit per mail ([email protected]) laten weten aan de ‘commissie barplanning’. Je kunt daarnaast zelf al wel de juiste datum invullen. Verwijdering zal dan achteraf plaatsvinden en je krijgt daarvan ook bericht.
 • Het kan voor komen dat een geplande bardienst vervalt (Bijv.; activiteit vervalt geheel of deels). Er wordt dan geprobeerd je vooraf hierover te informeren. Op het moment dat er op een later moment alsnog een bar-/keukendienst nodig is kun je als vervanging voor de eerder vervallen bar-/keukendienst alsnog worden gepland voor een bar-/keukendienst. Je wordt hierover tijdig geïnformeerd en uiteraard proberen we dit zoveel als mogelijk te voorkomen. Mocht je op die nieuwe datum niet in staat zijn deze bar-/keukendienst te draaien dan moet je zelf zorg dragen voor een vervanger (ruilen of overnemen). Mail de ruiling altijd even naar: [email protected]) zodat ook de autorisatie voor het paviljoen aangepast kan worden.
 • Als je je bar-/keukendienst niet hebt gedraaid dan wordt door het bestuur een maatregel genomen conform het daartoe vastgestelde “sanctiebeleid niet draaien verenigingsdienst” (Verenigingsdienst is dus onder meer bar-/keukendienst).

Niet vergeten

 1. Vergeet niet je KNLTB-pas mee te nemen als je een bar- of keukendienst moet draaien. Met je KNLTB-pas kun je namelijk het paviljoen binnen.
 2. Met je KLTB-pas moet je je ook aanmelden op de kassa door deze pas door de lezer, bevestigd aan de rechterzijde van de kassa, te halen. Op deze manier controleren we als barplanning de opkomst van de bardiensten.

Let op: Alle bar- en keukendiensten moeten zich op deze manier aanmelden. De vorige bar- of keukendienst moet dan eerst wel afgemeld worden. Een en ander staat beschreven in een handleiding welk op de bar nabij de kassa is geplakt.